Skip to main content

Rejestracja

 

 

 


 

CM Syberka Sp. z o.o. © 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja Logo SUBES Twórca strony www 

Deklaracja dostępności Centrum Medyczne Syberka Sp. z o.o. w Będzinie

Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Będzinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 2. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 3. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie w formie infografik. Grafiki, które zawierają tekst, wzmacniają przekaz i pozwalają komunikować dane zagadnienie skutecznie.
 4. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 5. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Blanka Batoryna-Chyła.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 577 444 011

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: CM Syberka Sp z o.o.
 • Adres: ul. Zwyciestwa 30, 42-500 Będzin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 577 444 011

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Jednostki organizacyjne Centrum Medyczna SYBERKA Sp. z o.o.

Do przychodni można dojechać samodzielnie. Parkowanie przed budynkiem jest możliwe w strefie bezpłatnego parkowania. Budynek wyposażony w utwardzony plac,

Do przychodni można także dojechać środkami komunikacji publicznej. Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości 400 metrów.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: z przodu budynku wejście główne oraz wejście z boku budynku poradnia pediatryczna oba wejścia są z jednej strony budynku.

Wejście główne do budynku z poziomu gruntu jest na parterze bez schodów i wyposażone jest w zautomatyzowane drzwi wejściowe. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma platformy przyschodowej. W budynku jest winda dostępna na parterze budynku przy wejściu głównym.

W CM Syberka znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych z systemme przywołania, rejestracja przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W rejestracji jest stanowisko wyposażone w tablet "mówik 2.0" oraz w pętle indukcyjne i iterkomy w celu ułatwienia komunikacji.

W salach zabiegowych są regulowane kozetki, gabinet ginekologii wyposażony jest w fotel i kozetke z regulacją wysokości.

Na każdym poziomie znajdują się plany tyflograficzne (w języku Braila) przedstawiające rozmieszczenie gabinetów.

Do placówki można wejść z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (górna belka strony):

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełącznik skalowania treści
 • przełącznik wysokości linii
 • przełącznik odstępów miedzy literami
 • przełącznik zaznaczanie nagłówków
 • przełącznik czytnik ekranu
 • przełącznik tryb czytania
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych,  aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Inne informacje i oświadczenia

Metodologia badań

Witryna została przeskanowana za pomocą ogólnodostępnego narzędzia w sieci Internet o nazwie WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (dostępnego pod adresem https://wave.webaim.org/) przeznaczonego do badania dostępności stron internetowych. Wynik skanowania zwrócił:

 • 0 błędów krytycznych
 • 0 błędów kontrastowych

oraz komunikat:  Gratulacje! Nie wykryto żadnych błędów! 

Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań aby wszystkie nowo dodane strony oraz dokumenty, były dostępne. Prosimy jednak o uwzględnienie, że prace nad treściami oraz plikami zawartymi w serwisie, są prowadzone na bieżąco przez redaktorów zarządzających poszczególnymi podstronami. Dlatego prosimy o poinformowanie nas w przypadu zauważenia braku dostępności. Wszelkie uchybienia postaramy się poprawić, aby informacje były w pełni dostępne.

W przypadku wystąpienia błędu i brakiem pełnej dostępności na prośbę interesanta, CM Syberka dostosuje zgłaszaną stronę, ze względu na ciągłą chęć do uzyskania maksymalnej zgodności ze standardem WCAG 2.1